Gira el teu dispositiu per visualitzar aquesta web.

Si veieu aquesta pantalla a l'ordinador, proveu de reduir el zoom.

laboratoris

EL DIRECTORS LAB MEDITERRANEAN AL LLIURE!
workshop internacional de direcció escènica

Sota l'aval del Lincoln Center Theatre Directors Lab, encapçalat per la directora Anne Cattaneo, el juliol de 2019 va néixer el Directors Lab Mediterranean a la Universitat Americana de Beirut. 

Aquest projecte acabat de néixer té per missió activar el debat creatiu i formar directors escènics emergents. En són membres fundadors Anna Kapousizi, actriu, professora i membre de l'Hellenic Theater Studies Association i de l'European Network of Research and Documentation of Performance of Ancient Greek Drama (Arc-Net); Mohamed Bani Hani, director, actor i dramaturg, i membre del Jordanian Artists Syndicate; Lisa Nava, realitzadora cinematogràfica i membre de la Stage Directors and Choreographers Society, Sahar Assaf, directora escènica i professora associada de la Universitat Americana de Beirut, i Juan Carlos Martel Bayod, director d'escena i actual director del Teatre Lliure.

Amb la voluntat de donar a conèixer les veus artístiques dels països mediterranis, la premissa del Directors Lab és entrar en contacte amb el patrimoni artístic i dramatúrgic de la zona mediterrània i esdevenir un espai d'intercanvi per a directors d'arreu del món.
 
La segona edició del laboratori se celebrarà al del 13 al 23 de juliol de 2020 al Teatre Lliure. En aquesta segona edició, sota el títol Surpassing Physical and Non-Physical Borders, una vintena de participants treballaran entorn de les fronteres físiques i no físiques de la direcció escènica. Durant deu dies faran tallers impartits per professionals de diverses disciplines escèniques.

Inscripcions fins al 20 de desembre
http://directorslabmed.org/application

@DirectorslabMediterranean
#DirectorsLabLliure